24 Nisan 2009 Cuma

ZAMANI NEDEN YÖNETEMİYORUZ?

Dedik ki; zamanı yönetemezsiniz, zaman içerisinde kendinizi yönetebilirsiniz. Bunu yapabilmek için de farkında olmalı ve planlı bakmalısınız demiştik. Bu sefer, biz bunu ne kadar da uygulamaya çalışsak, zaman içerisinde kendimizi yönetemememizin yada hadi genel anlamda zamanı yönetemememizin bazı nedenleri üzerinde duracağız.

Kaybolan şeyleri aramak: Kaybolan şeyleri aramak, hepimizin hayatından çok ciddi zamanı çalar. Bunun çözümü, organize olmak, planlı olmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey, işinize yaramayan şeyleri ayıklayarak başka bir yere kaldırmak, kullanacağız şeyleri ise sınıflandırmaktır.

İşlerdeki kesintiler: Yapılan işin kesintiye uğraması, hem o işin tekrar gözden geçirilmesini hem de işe yeniden odaklanmayı gerektirir. Bu da, enerji ve zaman kaybına neden olur. Kesintileri en aza indirmek için bazı yöntemler kullanabiliriz.

Zaman dilimleri yani bloklar halinde çalışmak,
Ortamı, dikkat dağıtıcı hususlardan etkilenmeyecek hale getirmek,
İşe sabah erkenden başlamak.

İşlerin hepsinin yükünü üstlenmek: Verimi arttırabilmek için sahip olduğumuz önemli kaynaklardan biri, iş başkalarıyla paylaşmaktır. Bu gerçeğe rağmen birçok kişi, tüm iş yükünü tek başına taşımaya çalışır. Çözüm; işi dağıtmak, yetki vermek ve yardım istemektir.

Beklenmedik gecikmeler veya fırsatları değerlendirmemek: Beklenmedik gecikmeler çoğu zaman elimizi bağlar. Sadece beklemek zorunda kalmaz, bu bekleme daha önceden tahmin edilmediği için, o süreyi dolduracak bir iş de yapamayız. Çözüm, plan yapmaktır.

Pişmanlık duymak: Pişmanlık duyarak geçirdiğimiz her an, verimlilikten çalınmış demektir. Hatalarımızdan ders almalı, ancak bunların üzerinde çok durarak asıl hedeflerimizden sapmamalıyız.

İşi sürüncemede bırakmak: İşleri vaktinde yapmayıp ertelemek, aman kaybına neden olur. Bu alışkanlıkla başa çıkabilmek için; yapılacak işin gerçekten yapılması gerekip gerekmediğini belirlemek, gerektiğinde işi başkalarına devretmek, kendini harekete geçirme yollarını keşfetmek ve disipline etmek gerekir.

Sorunu kavrayamamak: Sorunun ne olduğunu anlamdan onu çözmeye çalışmak zaman kaybıdır. Önce, sorunla ilgili yeterli bilgi edinmeye ve olayı iyice anlamaya çalışmak, boşa gidecek çabaları önler.

Öncelikleri bilmemek ve sıralayamamak: Herhangi bir insanın edinebileceği en ciddi zaman yönetimi becerilerinden biri, öncelikle bilmek ve bunları sıralayabilmektir. Bazı insanlar, işlerini sıralarken öncelikleri doğru belirleyemezler. Veya zevkli görünen işleri yaparlar, diğerlerini görmezden gelirler. Başarılı insanlar, zamanlarını böyle bir yaklaşımla yönetemezler. Zamanı yönetmek için, bir öncelikler stratejisi belirlemek gerekir.

Hiç yorum yok: